Allergibehandling i Göteborg

För vem passar allergivaccination?

Allergivaccination kan vara ett alternativ om man har besvär trots pågående behandling med symptomatiska läkemedel och:

  • Om du är allergisk mot:
    björk, gräs, kvalster.
  • Om man börjar få besvär från lungorna med hosta och täthet i bröstet.
  • Om du har besvärande allergisymptomen, trots ordinerade mediciner.
  • Om du under längre perioder är helt beroende av symptomlindrande mediciner
  • Om du har biverkningar från den symptomlindrande medicinen

Är nu nöjd med din nuvarande allergibehandling?

Det är lätt hänt att man fortsätter med ett säkert kort trots att det inte motsvarar ens önskemål. Står du redo med nässpray och tabletter när snön smultit bort?

Trötthet, koncentrationssvårigheter och social hälsa. Är det din vardag halvårsvis? Tycker du att du behöver öka dosen för att uppnå samma effekt?
Då kan vi hjälpa dig att se om allergivaccination är ett alternativ för dig.

Allergivaccination kallas även hyposensibilisering eller allergen immunterapi. Det är den enda behandlingen som angriper själva orsaken till allergin. Med goda effekter dessutom, de allra flesta blir hjälpta.

Allergivaccination i tablettform finns för behandling av björkpollen- gräs- och kvalsterallergi.

Tabletter;
Vid gräs- och björkpollenallergi samt kvalsterallergi finns det tabletter.
Tabletten är snabblöslig och placeras under tungan. Den första tabletten tas alltid på läkarens mottagning för att man ska vara säker på att tabletten tas på rätt sätt. Då finns det också möjlighet att diskutera eventuella biverkningar med läkaren. Tabletten ska tas dagligen och behandlingen pågår under 3 år.
Det tar några månader innan man får effekt av behandlingen. Det är därför vanligast att man påbörjar behandlingen under höst- och vintermånaderna för att uppnå effekt till pollensäsongen, men det går att starta behandlingen året om. Fråga din läkare vad som är lämpligt för dig.

Önskar du bli kontaktad för mer information?

5 + 3 =

Hur fungerar allergivaccination?

Vid allergivaccination tillför man kroppen det allergen (ämne) du är allergisk mot. Ämnet som man tillför framställs av naturens egna material, till exempel gräs- eller björkpollen.

När du regelbundet utsätter ditt immunsystem för en kontrollerad mängd allergen så vänjer du dig gradvis och ökar toleransen mot allergenet. Immunologisk tolerans innebär att immunsystemet inte längre reagerar på allergenet. Dina allergisymptom avtar och behovet av annan allergi- och astmamedicin minskar.

Effekten börjar märkas efter några månader, men behandlingen måste fortsätta i tre år. Det är för att det tar lång tid att programmera om immunsystemet. Eftersom allergivaccination inte bara lindrar symptomen utan även behandlar orsaken så är det viktigt att man fullföljer hela behandlingstiden även om man känner sig bättre. Annars kan immunsystemet börja reagera på allergenet igen.

 

Det finns ett tydligt samband mellan allergi och astma. Det har visat sig att allergivaccination kan förebygga astma och nya allergier. Studier med allergivaccination som ges med injektioner har visat att risken för att pollenallergi utvecklas till allergisk astma halveras, dessutom minskar behandlingen risken för att nya allergier utvecklas.

Målet med behandlingen är du ska kunna njuta av vår- och sommarperioden utan besvärliga allergisymptom.

Men precis som med alla läkemedel så blir inte alla hjälpta, även om de allra flesta blir det. Även du som fått allergivaccination kan behöva ta symptomlindrande läkemedel under pollensäsongen när det är höga pollenhalter utomhus.

Hälsokontroll - Din fysik

Hälsokontroll Fysik riktar sig till dig som är fysiskt aktiv och vill ha en helhetsbild över din kropp och hälsa.
Genom blodprover kan du skapa dig en förståelse för hur du mår på insidan och vad du själv kan göra för att påverka din livskvalitet. Vårt mål är att ge dig en ökad förståelse ihop med de verktyg, exempelvis genom kost, som kan reglera dina värden.

Blodprover:

Levervärden: ASAT, ALAT,
Njurvärde: Kreatinin
Elektrolyter: Natrium, Kalium, Calcium
Blodfetter: Kolesterol, Triglycerider, LDL, HDL
Blodbild: Hb, LPK, TPK, Sänka, HbA1c
Vitaminer och mineraler: Vitamin D, Homocystein, Magnesium, Zink, Järn, Ferritin, Transferritin

Tillval:
Blodtryck
EKG
Testosteron
PSA
TSH

Resultat återkopplas genom telefonsamtal med läkaren samt på mail.

Hälsokontroll- Extra

Detta är hälsokontrollen grundar sig i två besök hos oss, ett för provtagning och ett för uppföljning hos läkare. Vid denna kontrollen lägger vi även fokus på hjärta genom EKG och blodtryck samt lungfunktion. Är det något du saknar? Det mesta går att lägga till vid denna undersökningen! Det här är vår absolut största hälsokontroll.

Blodprover:
Levervärden: ASAT, ALAT
Njurvärde: Kreatinin, natrim, kalium, calcium
Blodfetter: Kolesterol, Triglycerider, LDL, HDL
Prostatavärde: PSA, tas på män över 40 år
Sköldkörtelvärde: TSH
Blodbild: Hb, HbA1c LPK, TPK, Sänka,
Urinprov
Vitamin D
F-hb
Homocysteinnivå

Övrigt
Blodtryck, puls
Screening för KOL utförs med PEF
Vikt Längd för uträkning av BMI, kroppsvolym; medicinsk över/undervikt
Vilo-EKG

Tillval
Spirometri
Syntest
Hörseltest
Järnbalans: Järn, Transferritin, Ferritin, TIBC

Läkarundersökning
Av specialistläkare inom allmänmedicin, allmän fysisk undersökning med inslag av råd om kost, motion etc. med hänsyn taget till lab-prover och övriga testresultat.

Hälsokontroll- Liten

Detta är vår minsta hälsokontroll, för dig som vill göra en enkel kontroll. Vi testar ditt kolesterol, ditt blodsocker samt ditt blodvärde. Utöver detta lämnas också ett urinprov för att se socker, protein och infektion. För denna kontrollen behövs endast ett besök och du behöver inte vara fastande inför det.
Utöver detta testar vi även PSA värdet på män samt TSH på kvinnor.

Blodprov
Blodfetter: Kolesterol, Triglycerider, LDL, HDL
Blodbild: Hb, Sänka
Blodsocker: HbA1c
Urinprov
TSH/PSA

Tillval
Järn: Järn, ferritin, transferritin
Blodtryck

Resultat
Resultat ges i form av mail där provsvar med labbrapport skickas. Vid avvikande värden kommer en kommentar från läkaren.

Hälsokontroll- Sköldkörtel / Hypotyreos

Några vanliga symtom när man har en underaktiv sköldkörtel (hypotyreos) inkluderar

- Trötthet
- Viktökning
- Koncentrationssvårigheter

Över 450 000 svenskar är diagnostiserade med en rubbning i sköldkörteln.

Hälsokontrollen grundar sig i två besök hos oss, ett för provtagning och ett för uppföljning hos läkare.

Blodprover:

TSH, T3, T4, B12, ferritin, järn, blodstatus.

Vidare provtagning går att genomföra på vår klinik.

Övrigt
Blodtryck,
Vikt Längd för uträkning av BMI

Läkarundersökning:
Av specialistläkare inom allmänmedicin, allmän fysisk undersökning med hänsyn taget till lab-prover och övriga testresultat.

Aktuellt på Götabergshälsan

Allergisk?

Vi vaccinerar nu mot björkpollen, gräspollen och kvalster utan injektion då vi använder vaccin i tablettform. 

Hälsokontroll

Vi genomför hälsoundersökningar för dig som privatperson eller för ditt företag.

Läs mer här.

Vaccin

Nu är TBE säsongen igång! Glöm inte att vaccinera dig, TBE vaccin kostar 300kr/ dos!

PCR-test samt antikroppstest för Covid-19

Vi erbjuder PCR-test, antigentest och antikroppstest för Covid-19. Reseintyg/ arbetsintyg ingår alltid.  Läs mer här.

Hitta till oss

GÖTABERGSHÄLSAN
Specialistläkarmottagning

Götabergsgatan 20 A
411 34 Göteborg

Öppettider

Vardagar: 07:30-17:00
Lördagar: 08:00-12:00
Söndagar: 08:00-12:00

Stängt för lunch: 12:00-13:00
Drop in: 10:00-16:00

Telefontid:

Vardagar: 07:00- 19:00
Stängt för lunch: 12:00-13:00
Helger: 08:00- 13:00

Vid brådskande ärenden, kontakta
info@gotabergshalsan.se