Antikroppstest i Göteborg, inklusive intyg

Testa för att se om du har haft Covid-19! 

Hur går provtagningen till?

En sjuksköterska sticker dig i fingret och lägger en droppe blod på en teststicka. Provsvaret visas på stickan efter ungefär 15 minuter, därefter får du ett skriftligt provsvar och Götabergshälsans vårdpersonal hjälper dig att tolka resultatet.

Ett serologiskt prov (blodprov) kan du lämna tidigast 14 dagar efter att du har fått symtom, då har antikroppar hunnit utvecklas i mätbara nivåer. Det går också bra att lämna provet flera månader efter det att du tillfrisknat.

Provresultatet kan visa tre olika utfall:

Negativt resultat: Inga antikroppar har identifierats.

Sannolikheten för att du har haft symptomatisk covid-19 är låg. 

Positivt resultat: Antikroppar av typen (IgG) har identifierats.

Resultatet visar på en genomgången infektion. Enligt Folkhälsomyndigheten finns sannolikt ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Hur fullständigt och långvarigt skyddet blir är ännu inte känt.

Diffust resultat: Antikroppar av typen (IgM) har identifierats.

Resultatet kan inte utesluta att du har en pågående Covid-19 infektion och därav går det inte att dra några slutsater om huruvida du haft en covid-19-infektion. Du rekommenderas att göra ett nytt test efter minst 21 dagar.

Pris
Antikroppstest: 300 kr
Intyg för antikroppar: 125kr 

För tidsbokning boka online eller kontakta oss idag! 

031-20 19 13
info@gotabergshalsan.se

 

Aktuellt på Götabergshälsan

Allergisk?

Vi vaccinerar nu mot björkpollen, gräspollen och kvalster utan injektion då vi använder vaccin i tablettform. 

Hälsokontroll

Vi genomför hälsoundersökningar för dig som privatperson eller för ditt företag. Läs mer här.

Vaccin

Nu drar TBE säsongen snart igång! Vaccinera dig i god tid inför starten, TBE vaccin kostar 350kr!

PCR-test samt antikroppstest för Covid-19.

Nu erbjuder vi PCR-test och antikroppstest för Covid-19 samt friskhetsintyg för arbete eller vid resa utomlands.  Läs mer här.

Hitta till oss

GÖTABERGSHÄLSAN
Specialistläkarmottagning

Götabergsgatan 20 A
411 34 Göteborg

Öppettider

Vardagar: 07:30-17:00
Lördagar: 08:00-12:00
Söndagar: 08:00-11:00
Stängt för lunch: 12:00-13:00
Drop in: 10:00-16:00

Telefontid:

Vardagar: 07:00- 19:00
Helger: 08:00- 14:00
Vid brådskande ärenden, kontakta
info@gotabergshalsan.se