Antikroppstest i Göteborg

Antikroppstest i Göteborg

Testa för att se om du har haft Covid-19!

Hur går provtagningen för antikroppstest till? Vi erbjuder två olika antikroppstest Covid-19.

  1. Ena typen av antikroppstest tas venöst, dvs. blodprov tas i armvecket av behörig sjukvårdspersonal och skickas sedan till Unilabs som är ett kvalitetskontrollerat laboratorium. (Specificitet: 99.6%, Sensitivitet: 100%). Testet mäter förekomsten av mängden antikroppar (lgG).
  2. Andra typen tas genom ett stick i fingret och analyseras på plats genom en teststicka. Provsvaret visas på stickan efter ungefär 15 minuter, därefter får du ett skriftligt provsvar. Götabergshälsans vårdpersonal hjälper dig att tolka resultatet.

Provresultatet kan visa tre olika utfall:

Negativt resultat: Inga antikroppar har identifierats.

Sannolikheten för att du har haft symptomatisk Covid-19 är låg.

Positivt resultat: Antikroppar av typen (IgG) har identifierats.

Resultatet visar på en genomgången infektion. Enligt Folkhälsomyndigheten finns sannolikt ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Hur fullständigt och långvarigt skyddet blir är ännu inte känt.

Diffust resultat: Antikroppar av typen (IgM) har identifierats.

Resultatet kan inte utesluta att du har en pågående Covid-19 infektion och därav går det inte att dra några slutsater om huruvida du haft en covid-19-infektion. Du rekommenderas att göra ett nytt test efter minst 21 dagar.

OBS. Ett serologiskt prov (blodprov) kan du lämna tidigast 14 dagar efter att du har fått symtom, då har antikroppar hunnit utvecklas i mätbara nivåer. Det går också bra att lämna provet flera månader efter det att du tillfrisknat.

För tidsbokning boka online eller kontakta oss idag!

031-20 19 13
info@gotabergshalsan.se

Aktuellt på Götabergshälsan

Hälsokontroll i Göteborg

Hälsokontroll

Vi har fem olika hälsoundersökningar; Fysik, Extra, Liten, Sköldkörteln och Fetma/ Övervikt. Det vara en god idé att genomföra en hälsokontroll regelbundet. Genom att skapa en förståelse för din kropp kan du också lära dig hur du kan hjälpa kroppen att må så bra som möjligt.

Läs mer om hälsokontroll

2022

Stort tack till alla våra underbara patienter som väljer att komma till vår klinik. Vi är priviligierade. Utan er vore verksamheten vi byggt upp ingenting och vi hoppas ni patienter känt er väl omhändertagna hos teamet på Götabergshälsan. 2022 satsar vi ytterligare på effektivare vård i våra lokaler, vård på plats ute hos uppdragsgivare, uppföljning, vårdstatus och ett genuint intresse för din hälsa samt välmående. Vi anser att friska och välmående människor bidrar till ett bättre samhälle. Vill du boka en tid hos oss gör du det enklast → här.

Sjöfartsintyg

Vi utfärdar både danska och svenska sjöfartsintyg men även för Starcrusier och liknande amerikanska bolag. Kostnad för sjöfartsintyg för är 1000kr i okomplicerade fall.

Läs mer om sjöfartsintyg