Antikroppstest i Göteborg

Antikroppstest i Göteborg
Testa för att se om du har haft Covid-19!

Hur går provtagningen för antikroppstest till? Vi erbjuder två olika antikroppstest Covid-19. 

1. Ena typen av antikroppstest tas venöst, dvs. blodprov tas i armvecket av behörig sjukvårdspersonal och skickas sedan till Unilabs som är ett kvalitetskontrollerat laboratorium. (Specificitet: 99.6%, Sensitivitet: 100%). Testet mäter förekomsten av mängden antikroppar (lgG).

2. Andra typen tas genom ett stick i fingret och analyseras på plats genom en teststicka. Provsvaret visas på stickan efter ungefär 15 minuter, därefter får du ett skriftligt provsvar. Götabergshälsans vårdpersonal hjälper dig att tolka resultatet.

Provresultatet kan visa tre olika utfall:

Negativt resultat: Inga antikroppar har identifierats.

Sannolikheten för att du har haft symptomatisk Covid-19 är låg.

Positivt resultat: Antikroppar av typen (IgG) har identifierats.

Resultatet visar på en genomgången infektion. Enligt Folkhälsomyndigheten finns sannolikt ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Hur fullständigt och långvarigt skyddet blir är ännu inte känt.

Diffust resultat: Antikroppar av typen (IgM) har identifierats.

Resultatet kan inte utesluta att du har en pågående Covid-19 infektion och därav går det inte att dra några slutsater om huruvida du haft en covid-19-infektion. Du rekommenderas att göra ett nytt test efter minst 21 dagar.

OBS. Ett serologiskt prov (blodprov) kan du lämna tidigast 14 dagar efter att du har fått symtom, då har antikroppar hunnit utvecklas i mätbara nivåer. Det går också bra att lämna provet flera månader efter det att du tillfrisknat.

Pris

Antikroppstest, enkel analys 

300 kr
Antikroppstest, kvantitativ analys
550 kr
Intyg för antikroppar
125 kr

För tidsbokning boka online eller kontakta oss idag!

031-20 19 13
info@gotabergshalsan.se

Hälsokontroll i Göteborg

Aktuellt på Götabergshälsan

Allergisk?

Vi vaccinerar nu mot björkpollen, gräspollen och kvalster utan injektion då vi använder vaccin i tablettform. 

Hälsokontroll

Vi genomför hälsoundersökningar för dig som privatperson eller för ditt företag.

Läs mer här.

Vaccin

Nu är influensa säsongen igång! Glöm inte att vaccinera dig, välkommen in på drop in! 

PCR-test samt antikroppstest för Covid-19

Vi erbjuder PCR-test, antigentest och antikroppstest för Covid-19. Reseintyg/ arbetsintyg ingår alltid.  Läs mer här.