Fetma/Obesitas

Götabergshälsan hjälper dig som behöver gå ner i vikt.

Fetma, eller obesitas som är det medicinska namnet, innebär att kroppens fettdepåer är ökade på ett sätt som kan ha en negativ påverkan på hälsan.

Sjukdomen ökar i hela världen och andelen personer med fetma har nästan tredubblats de senaste 30 åren (1). Idag lever drygt 15% av alla kvinnor och 16 % av alla män i Sverige med fetma. (2,3)

Hos oss får du hjälp med:

  • Hälsokontroll och provtagning
  • Rådgivning kring hälsa och förändring av levnadsvanor
  • Hänvisning till stödprogram för behandling av övervikt
  • Medicisk behandling

Referenser:

  • Yumuk V, et al. European Guidelines for Obestity Management in Adults, Obes Facts 2015;8:402-24
  • Folkhalsomyndigheten. Oppna jamforelser folkhalsa 2019/Wasskog Aamo A, et al. Overvekt og fedme i Norge: omfang, utvikling og samfunnskostnader. Menon Economics 2019
  • WHO. Global Health Observatory data repository. Prevalence of obesity among adults, BMI ≥30, age-standardized estimates by country

 

 

Våra Specialiteter

ASTMA & ALLERGI

IDROTTSMEDICIN

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

ALLMÄNMEDICIN

HÄLSOUNDERSÖKNING

FETMA/OBESITAS

HJÄRT- KÄRLSJUKDOM

VACCINATIONER

Hitta till oss

GÖTABERGSHÄLSAN
Specialistläkarmottagning

Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg

Öppettider

Vardagar: 07:00-17:00
Lördagar: 08:00-12:00
Söndagar: 08:00-10:00

Hitta till oss

GÖTABERGSHÄLSAN
Specialistläkarmottagning

Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg

Öppettider

Vardagar: 08:00-17:00
(Övriga tider: enl. ö.k.)