Hälsoundersökning i Göteborg

Vi erbjuder tre olika hälsokontroller, liten, fysik och extra för att du skall kunna välja det som passar dig bäst. Även om du upplever dig som frisk kan det vara en god idé att genomföra en hälsokontroll regelbundet. Din livsstil har en direkt påverkan på hur du mår på insidan och genom att skapa en förståelse för din kropp kan du också lära dig hur du kan hjälpa kroppen att må så bra som möjligt. 

Visste du att hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes räknas som våra vanligaste folksjukdomar av FHM? Genom enkla blodprover i vår ”hälsokontroll liten” kan du tidigt upptäcka dessa sjukdomar vilket ger dig möjlighet att behandla innan symptomen påverkar din vardag. 

Vill du diskutera dina resultat med läkaren efter hälsokontrollen? Då är vår ”hälsokontroll extra” lämplig för dig, efter blodproverna så kommer vi även ta EKG, PEF och blodtryck på dig. Du får sedan komma tillbaka efter ca en vecka för att gå igenom resultaten med en läkare. Behöver du sedan uppföljning kan du fortsätta hos våra läkare eller vända dig till din vårdcentral.

Tränar du regelbundet, kanske också tävlar inom någon fysisk aktivitet? Din livsstil har en direkt påverkan på hur du mår på insidan och med rätt information kan du göra aktiva beslut för att förbättra din hälsa.  Kanske du i dagsläget inte känner att du når upp till dina önskade resultat? Låt oss hjälpa dig att kontrollera dina värden med vår ”hälsokontroll fysik”!

Om du upplever symptom som:
-trötthet
-muskelkramper
-nedstämdhet eller depression
-förvirring
-energilöshet eller håglöshet
-rytmrubbningar i hjärtat
-höjt blodtryck
-huvudvärk
-blekhet
Kan ett bra första steg vara en hälsokontroll för att kontrollera dina värden och på så sätt kunna utesluta ex diabetes, mineral- eller vitaminbrist eller problem med njurar.

 

Hälsokontroll - din fysik

Detta är vår absolut största hälsokontroll som riktar sig till dig som vill ha en helhetsbild över din kropp och hälsa.
Genom blodprover kan du skapa dig en förståelse för hur du mår på insidan och vad du själv kan göra för att påverka din livskvalitet. Vårt mål är att ge dig en ökad förståelse ihop med de verktyg, exempelvis genom kost, som kan reglera dina värden.

Levervärden: ASAT, ALAT,
Njurvärde: Kreatinin
Elektrolyter: Natrium, Kalium, Calcium
Blodfetter: Kolesterol, Triglycerider, LDL, HDL
Blodbild: Hb, LPK, TPK, Sänka, HbA1c
Vitaminer och mineraler: Vitamin D, Homocystein, Magnesium, Zink, Järn, Ferritin, Transferritin

Tillval:
Blodtryck
EKG
Testosteron
PSA
TSH

Resultat ges i form av mail där provsvar samt tolkning utförts av legitimerad sjuksköterska i samråd med läkare.

Hälsokontroll standard

Detta är hälsokontrollen för dig som vill gå igenom dina svar i lugna och ro med en läkare. Vid denna kontrollen lägger vi även fokus på hjärta genom EKG och blodtryck samt lungfunktion. Är det något du saknar? Det mesta går att lägga till vid denna undersökningen!

Blodprov
Levervärden: ASAT, ALAT
Njurvärde: Kreatinin, natrim, kalium, calcium
Blodfetter: Kolesterol, Triglycerider, LDL, HDL
Prostatavärde: PSA, tas på män över 40 år
Sköldkörtelvärde: TSH
Blodbild: Hb, HbA1c LPK, TPK, Sänka,
Urinprov
Vitamin D
F-hb
Homocysteinnivå

Övrigt
Blodtryck, puls
Screening för KOL utförs med PEF
Vikt Längd för uträkning av BMI, kroppsvolym; medicinsk över/undervikt
Vilo-EKG

Tillval
Spirometri
Syntest
Hörseltest
Järnbalans: Järn, Transferritin, Ferritin, TIBC

Läkarundersökning
Av specialistläkare inom allmänmedicin, allmän fysisk undersökning med inslag av råd om kost, motion etc. med hänsyn taget till lab-prover och övriga testresultat.

Hälsokontroll liten

Detta är vår minsta hälsokontroll, för dig som vill göra en enkel kontroll. Vi testar ditt kolesterol, ditt blodsocker samt ditt blodvärde. Utöver detta lämnas också ett urinprov för att se socker, protein och infektion. För denna kontrollen behövs endast ett besök och du behöver inte vara fastande inför det.
Utöver detta testar vi även PSA värdet på män samt TSH på kvinnor!

Blodprov
Blodfetter: Kolesterol, Triglycerider, LDL, HDL
Blodbild: Hb, Sänka
Blodsocker: HbA1c
Urinprov
TSH/PSA

Tillval
Järn: Järn, ferritin, transferritin
Blodtryck

Resultat
Resultat ges i form av mail där provsvar med labbrapport skickas. Vid avvikande värden kommer en kommentar från läkaren.

Aktuellt på Götabergshälsan

Allergisk?

Vi vaccinerar nu mot björkpollen, gräspollen och kvalster utan injektion då vi använder vaccin i tablettform. 

Hälsokontroll

Vi genomför hälsoundersökningar för dig som privatperson eller för ditt företag. Läs mer här.

Vaccin

Nu drar TBE säsongen snart igång! Vaccinera dig i god tid inför starten, TBE vaccin kostar 350kr!

PCR-test samt antikroppstest för Covid-19.

Nu erbjuder vi PCR-test och antikroppstest för Covid-19 samt friskhetsintyg för arbete eller vid resa utomlands.  Läs mer här.

Hitta till oss

GÖTABERGSHÄLSAN
Specialistläkarmottagning

Götabergsgatan 20 A
411 34 Göteborg

Öppettider

Måndagar: 07:30-14:00
Övriga vardagar: 07:30-17:00
Lördagar: 08:00-11:30
Söndagar: 08:00-11:30

Stängt för lunch: 12:00-13:00
Drop in: 10:00-16:00

Telefontid:

Vardagar: 07:00- 19:00
Helger: 08:00- 13:00
Vid brådskande ärenden, kontakta
info@gotabergshalsan.se