Infusion

Vi kan hjälpa till med:

Järn-infusion (ferinject)-
Intralipid – Om du har en ordination från en annan läkare.