Mindfulness

Mindfulnessträning har på kort tid blivit ett viktigt inslag både inom hälsovården och för att förebygga stressrelaterade sjukdomar och symtom.

Kognitiv terapi (KBT) och mindfulness i kombination – mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT eller MBCT) har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att förebygga stress och stressrelaterade besvär såsom smärta och utmattningssyndrom (utbrändhet). Förekomsten av återfall vid återkommande depressioner har i forskning visat sig kunna minskas med hälften.

Götabergshälsan startar kontinuerligt mindfulnessbaserade kurser och grupper. Upplägget följer ett 8-veckorsprogram utvecklat av Mark Williams, John Teasdale och Zindel Segal efter Jon Kabat-Zinns ursprungliga arbete. Resultaten i att förebygga återkommande depressioner, motverka stress, hjälpa vid utmattningsyndrom och ångest är mycket goda.

Specialiteter

KBT PSYKOLOG

ASTMA & ALLERGI

IDROTTSMEDICIN

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

PSYKIATRI

ALLMÄNMEDICIN

HÄLSOUNDERSÖKNING

ORTOPEDMEDICIN

RYGGSPECIALIST

FÖRELÄSNINGAR

NEURO-PSYKIATRISKA UTREDNINGAR

MINDFULNESS

HJÄRT- KÄRLSJUKDOM

VACCINATIONER

Hitta till oss

GÖTABERGSHÄLSAN
Psykolog- & Specialistläkarmottagning

Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg

Öppettider

Vardagar: 08:00-17:00
(Övriga tider: enl. ö.k.)

Hitta till oss

GÖTABERGSHÄLSAN
Psykolog- & Specialistläkarmottagning

Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg

Öppettider

Vardagar: 08:00-17:00
(Övriga tider: enl. ö.k.)