NIPT undersöker sannolikheten för att fostret har några av de vanligaste kromosomavvikelserna exempelvis down syndrom, edwards syndrom och pataus syndrom.

Hur går det till?

Vi tar ett blodprov i armen på dig som gravid och testet kan tas så tidigt som i vecka 10.
NIPT är 99% tillförlitligt om det visar att fostret inte har en avvikelse men om testet visar på en eventuell avvikelse behöver det kompletteras med andra tester.
Ultraljud skall göras före för att avgöra antal foster och datera graviditeten, testet ger ingen ökad risk för missfall.

Hur fungerar NIPT?
DNA från fostret och moderkakan passerar ut i moderns blodomlopp därför tas ett blodprov från modern. Moderns blod testas sedan för att se om det förekommer för många eller för få kromosomer. Till skillnad mot KUB som tittar på tre proteinmarkörer undersöker man med NIPT kan man ta reda på exakt det man är intresserad av att veta.

Vem passar det?
– Önskar tidig bekräftelse på frånvaro av de vanligaste kromosomavvikelserna
– Modern är 35år eller äldre
– KUB indikerar en ökad risk
– Tidigare graviditeter med kromosomavvikelse
– Har genomgått IVF behandling
– Tidigare råkat ut för missfall
– Kontraindikationer för invasivfosterdiagnostik, såsom placenta previa, risk för missfall, HBN-infektion etc.
– Förälder bärare av balanserad robertonsk translokation med förhöjd sannolikhet för trisomi 13 eller 21.

Vad kan testet se?
Med NIPT test kan vi se:

  • Trisomier
   Down syndrome
   Edwards syndrom
   Pataus syndrom
  • Könskromosomaneuploider (tillval)
   Turners syndrom
   Klinefelters syndrom
   Trippel-X
   XYY Karyotyp
  • Könsbestämning (tillval)
   Pojke/Flicka
   Vid tvilling graviditet endast flickor / minst 1 pojke
  • Mikrodeletion (tillval)
   DiGeorges syndrom

 

Mer information kan fås på www.fostertest.se, provet är från Life Genomics laboratorium.
Testet är validerat att användas vid enkel-tvilling och IVF- graviditet, inklusive donerade ägg.