Företagshälsovård i Göteborg

Företagshälsovård i centrala Göteborg

Hos oss på Götabergshälsan ser vi till att du och ditt företag får en god företagshälsa. Vi är en mindre och personlig företagshälsovård med stor yrkeserfarenhet som tar hänsyn till ert företags förutsättningar och är lyhörda för era önskemål och förväntningar. Vi erbjuder hög tillgänglighet samt ett personligt engagemang och bemötande.

Hos oss kan du inkludera hela din organisationen med medarbetare och chefer! Utöver företagets organisation kan du alltid inkludera dina familjemedlemmar. Alla tjänar på att jobba för en långsiktig uppbyggnad av sunda och friska vanor.

Som företagskund till vår företagshälsovård i Göteborg erbjuder vi rådgivning och tjänster såsom:

  • Garanterat läkarbesök inom 24 timmar, besöket behöver bokas senast klockan 11.00 innevarande dag.
  • Förstadagsintyg, försäkringsintyg, friskhetsintyg, nattarbetarintyg och nyanställningsintyg.
  • Specialistvård där vi kan remittera vidare.
  • Tillgång till medicinsk rådgivning av läkare under öppettider.

Lagstadgade hälsoundersökningar

Vilka Arbetsmiljöverket beskriver som medicinska kontroller i arbetslivet. Dessa syftar till att förebygga ohälsa i olika arbetsmiljöer, genom regelbundna hälsoundersökningar kan vi förhindra ohälsa förebygga skador samt olycksfall. I de nya föreskrifterna, AFS 2019:3, som trädde i kraft november 2019 tydliggörs arbetsgivarens ansvar att göra medicinska kontroller.

Vaccination och provtagning

Exempelvis vid utlandsresor i tjänsten, inför influensasäsongen eller vid exponering av smittoämnen i arbetet, vi kan även åka ut till er för vaccination.

Nu erbjuder vi även PCR-test, Antigen-test samt Antikropps-test för Covid-19. Vi kan genom så kallad ’’företags screening’’ hjälpa ert företag på plats med storskalig testning för pågående infektion gällande Covid-19.

Testet kan användas för att se vilka som har Covid-19 och på så vis minska smittspridningen bland era anställda samt snabbare låta medarbetare återgå till arbetsplatsen. Vi kan även komma ut till er som önskar att testa er personal för antikroppar.

Stöd, rehabilitering och hjälp

När någon i arbetsgruppen drabbas av ohälsa ska det vara enkelt att få stöd, både som medarbetare och chef. Vi kan bistå med hjälp hur man strategiskt arbetsanpassar så att skador förebyggs och hur man fångar upp tidiga tecken på ohälsa hos en medarbetare. Tillsammans med patient och våra erfarna företagsläkare kan vi upprätta olika åtgärder för att undvika sjukskrivning.

Rehabiliteringsutredning

Enligt lagen om allmän försäkring ska arbetsgivaren under vissa omständigheter förse Försäkringskassan med uppgifter till en rehabiliteringsutredning med plan för återgång till arbetet. På Götabergshälsan skräddarsyr vi varje upplägg.

Stress

Vi kan kartlägga det som den anställde upplever som stressfyllt i sin arbetssituation samt lämna förslag om hur man förebygger och hanterar detta på bästa sätt.

Missbruksproblem

Missbruksproblem av olika slag finns i arbetslivet men blir här ett riskbruk då det kan innebära en hälsofara både för den anställde och dennes kollegor. Givetvis kan det också orsaka produktionsbortfall. Förutom att behandla den anställdes missbruk kan vi bistå med policy och riktlinjer för hur det kan hanteras på arbetsplatsen.

Krisstöd

Vid uppslitande och traumatiska händelser som vid hot och våldssituationer, mobbing eller svåra olyckor kan vi bistå med krisstöd i olika former.

För att undvika onödigt resande erbjuder vi även våra tjänster genom telefon- eller videosamtal samt hembesök som alternativ till läkarbesöket.

Betalning

Sker mot faktura i efterskott med betalningsvillkor 30 dagar netto alternativt kortbetalning.

Kostnadseffektiv företagshälsovård i centrala Göteborg!

Undrar ni vad vi kan göra för er?

Kontakta oss för mer information!

 

Josephine Nilsson

0708320339

JOSEPHINE@gotabergshalsan.se

Önskar ni att samla ihop hela medarbetargruppen för vaccinering, provtagning eller hälsokontroller?

Då kan vi komma ut med läkarbussen till er!

LÄS MER

 

Hälsokontroll i Göteborg

Aktuellt på Götabergshälsan

Allergisk?

Vi vaccinerar nu mot björkpollen, gräspollen och kvalster utan injektion då vi använder vaccin i tablettform. 

Hälsokontroll

Vi genomför hälsoundersökningar för dig som privatperson eller för ditt företag.

Läs mer här.

Vaccin

Nu är TBE säsongen igång! Glöm inte att vaccinera dig, TBE vaccin kostar 300kr/ dos!

PCR-test samt antikroppstest för Covid-19

Vi erbjuder PCR-test, antigentest och antikroppstest för Covid-19. Reseintyg/ arbetsintyg ingår alltid.  Läs mer här.