Företagshälsovård i Göteborg

Företagshälsovård i Göteborg

Hos oss på Götabergshälsan ser vi till att du och ditt företag får en god företagshälsa. Vi är en mindre och personlig företagshälsovård med stor yrkeserfarenhet. Götabergshälsan tar hänsyn till företagets förutsättningar samt är lyhörda för era önskemål och förväntningar. Vi erbjuder hög tillgänglighet samt ett personligt engagemang och bemötande. Det ska vara enkelt att komma till oss!

Boka din företagshälsovård i Göteborg hos oss!

Det självklara valet för din Företagshälsovård i Göteborg. Hos oss kan du inkludera hela din organisation med medarbetare och chefer! Utöver företagets organisation kan du alltid inkludera dina familjemedlemmar. Alla tjänar på att jobba för en långsiktig uppbyggnad av sunda och friska vanor.

Som kund till vår företagshälsovård erbjuder vi rådgivning och tjänster såsom:

  • Garanterat läkarbesök inom 24 timmar, besöket behöver bokas senast klockan 11.00 innevarande dag.
  • Förstadagsintyg, försäkringsintyg, friskhetsintyg, nattarbetarintyg och nyanställningsintyg.
  • Specialistvård där vi kan remittera vidare för behandling.
  • Tillgång till medicinsk rådgivning av legitimerad läkare under öppettider.

Lagstadgade hälsoundersökningar

Arbetsmiljöverket beskriver hälsoundersökning som medicinska kontroller i arbetslivet. Dessa syftar till att förebygga ohälsa i olika arbetsmiljöer. Genom regelbundna hälsoundersökningar kan vi förhindra ohälsa, förebygga skador samt olycksfall. I de nya föreskrifterna, AFS 2019:3, som trädde i kraft november 2019 tydliggörs arbetsgivarens ansvar att göra medicinska kontroller.

Vaccination och provtagning

Exempelvis vid utlandsresor i tjänsten, inför influensasäsongen eller vid exponering av smittoämnen i arbetet, vi kan även åka ut till er för vaccination med vår mobila klinik!

Nu erbjuder vi även PCR-test, Antigen-test samt Antikropps-test för Covid-19. Vi kan genom så kallad företagsscreening hjälpa till på plats med storskalig testning för pågående infektion gällande Covid-19.

Testet kan användas för att se vilka som har aktiv infektion och på så vis minska smittspridningen bland era anställda samt snabbare låta medarbetare återgå till arbetsplatsen. Vi kan även komma ut till er som önskar att testa er personal för antikroppar.

Stöd, rehabilitering och hjälp

När någon i arbetsgruppen drabbas av ohälsa ska det vara enkelt att få stöd, både som medarbetare och chef. Vi kan bistå med hjälp hur man strategiskt arbetsanpassar så att skador förebyggs och hur man fångar upp tidiga tecken på ohälsa hos en medarbetare. Tillsammans med patient och våra erfarna företagsläkare kan vi upprätta olika åtgärder för att undvika sjukskrivning.

Rehabiliteringsutredning

Enligt lagen om allmän försäkring ska arbetsgivaren under vissa omständigheter förse Försäkringskassan med uppgifter till en rehabiliteringsutredning med plan för återgång till arbetet. På Götabergshälsan skräddarsyr vi varje upplägg kring patienten i fråga så att medarbetaren på bästa vis kan återgå i arbete och samtidigt förhindra framtida sjukskrivning längre fram genom en solid åtgärdsplan.

Stress

Stress är helt normalt och en del av livet. På sikt kan dock ett förhöjt påslag skada kroppen, ofta med lång rehabiliteringsperiod som direkt konsekvens för den drabbade personen. En indirekt konsekvens blir också ett eventuellt produktionsbortfall för företaget. Därför är det extra viktigt med vila och återhämtning om du känner dig stressad. Vi kan hjälpa till att kartlägga det som den anställde upplever som problematiskt i sin arbetssituation samt lämna förslag om hur man förebygger och hanterar detta på bästa sätt.

Missbruksproblem

Missbruksproblem av olika slag finns i arbetslivet men blir här ett riskbruk då det kan innebära en hälsofara både för den anställde och dennes kollegor. Givetvis kan det också orsaka produktionsbortfall. Förutom att behandla den anställdes missbruk kan vi bistå med policy och riktlinjer för hur det kan hanteras på arbetsplatsen.

Krisstöd

Vid uppslitande och traumatiska händelser som vid hot och våldssituationer, mobbing eller svåra olyckor kan vi bistå med krisstöd i olika former.

Kostnadseffektiv företagshälsovård

Sjukfrånvaro är både dyrt och tråkigt. Att ta hand om sin personal är kanske det mest sunda och lönsamma en företagare kan göra. En hälsosam, frisk och glad personal bidrar till ett starkare företag och en bättre arbetsmiljö. Här arbetar vi både i nutid med patienter men har även förebyggande åtgärder för varje behandlingsområde. Var rädd om din personal!

Distanskontakt & hembesök

För att undvika onödigt resande erbjuder vi även våra tjänster genom telefon- eller digitala videosamtal samt hembesök som alternativ till läkarbesöket.

Betalning

Sker mot faktura i efterskott med betalningsvillkor 30 dagar netto alternativt kortbetalning.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Aktuellt på Götabergshälsan

Hälsokontroll i Göteborg

Hälsokontroll

Vi har fem olika hälsoundersökningar; Fysik, Extra, Liten, Sköldkörteln och Fetma/ Övervikt. Det vara en god idé att genomföra en hälsokontroll regelbundet. Genom att skapa en förståelse för din kropp kan du också lära dig hur du kan hjälpa kroppen att må så bra som möjligt.

Läs mer om hälsokontroll

2024

Götabergshälsan har nu öppnat sina dörrar i Kungsbacka och välkomnar dig med samma personliga service och trevliga bemötande som alltid. Vi är glada att kunna erbjuda våra tjänster i denna vackra stad och ser fram emot att få vara en del av gemenskapen. Oavsett om du behöver hälsokontroller, företagshälsovård eller rådgivning är vi här för att möta dina behov med ett personligt engagemang. Välkommen till Götabergshälsan, där din hälsa och välbefinnande står i fokus.

2022

Stort tack till alla våra underbara patienter som väljer att komma till vår klinik. Vi är priviligierade. Utan er vore verksamheten vi byggt upp ingenting och vi hoppas ni patienter känt er väl omhändertagna hos teamet på Götabergshälsan. 2022 satsar vi ytterligare på effektivare vård i våra lokaler, vård på plats ute hos uppdragsgivare, uppföljning, vårdstatus och ett genuint intresse för din hälsa samt välmående. Vi anser att friska och välmående människor bidrar till ett bättre samhälle. Vill du boka en tid hos oss gör du det enklast → här.

Sjöfartsintyg

Vi utfärdar både danska och svenska sjöfartsintyg men även för Starcrusier och liknande amerikanska bolag. Kostnad för sjöfartsintyg för är 1000kr i okomplicerade fall.

Läs mer om sjöfartsintyg