Företagshälsovård i KUNGSBACKA

Företagshälsovård i Kungsbacka

Hos Götabergshälsan strävar vi efter att främja hälsan för dig och ditt företag. Vårt fokus ligger på att erbjuda skräddarsydd företagshälsa genom att kombinera vår erfarenhet och personliga service. Vi är en kompakt och erfaren aktör inom företagshälsovård, och vi anpassar våra tjänster efter era specifika behov och önskemål.

Vi tar hänsyn till ert företags unika förutsättningar och är lyhörda för era mål och förväntningar. Götabergshälsan strävar efter att erbjuda hög tillgänglighet så att det blir enkelt för er att få den vård och support ni behöver. Vår personliga engagemang och vänliga bemötande säkerställer att ni känner er väl omhändertagna hos oss. Vi vill göra det lätt för er att ta del av våra tjänster och skapa en positiv och hälsofrämjande arbetsmiljö för ert företag.

Boka din företagshälsovård i Kungsbacka hos oss!

Det självklara valet för företagshälsovård i Kungsbacka! Hos oss har du möjlighet att integrera hela din organisation, med både medarbetare och chefer. Dessutom kan du alltid inkludera dina familjemedlemmar. Vi tror på att främja långsiktiga och hälsosamma vanor, och det är något som gynnar både individerna, företaget och samhället som helhet.

Vi sätter fokus på att skapa en holistisk och hållbar hälsostrategi för din organisation. Genom att inkludera både arbetskraften och hela organisationen strävar vi efter att bygga upp en gemenskap som främjar hälsa och välbefinnande. Hos oss är det inte bara ett företag, det är en utökad familj där alla drar nytta av att arbeta tillsammans för att främja sunda vanor och långsiktig hälsa.

Som kund till vår företagshälsovård erbjuder vi rådgivning och tjänster såsom:

  • Garanterat läkarbesök inom 24 timmar, besöket behöver bokas senast klockan 11.00 innevarande dag.
  • Förstadagsintyg, försäkringsintyg, friskhetsintyg, nattarbetarintyg och nyanställningsintyg.
  • Specialistvård där vi kan remittera vidare för behandling.
  • Tillgång till medicinsk rådgivning av legitimerad läkare under öppettider.

Lagstadgade hälsoundersökningar

Arbetsmiljöverket beskriver hälsoundersökning som medicinska kontroller i arbetslivet. Dessa syftar till att förebygga ohälsa i olika arbetsmiljöer. Genom regelbundna hälsoundersökningar kan vi förhindra ohälsa, förebygga skador samt olycksfall. I de nya föreskrifterna, AFS 2019:3, som trädde i kraft november 2019 tydliggörs arbetsgivarens ansvar att göra medicinska kontroller.

Vaccination och provtagning

Exempelvis vid utlandsresor i tjänsten, inför influensasäsongen eller vid exponering av smittoämnen i arbetet, vi kan även åka ut till er för vaccination med vår mobila klinik!

Nu erbjuder vi även PCR-test, Antigen-test samt Antikropps-test för Covid-19. Vi kan genom så kallad företagsscreening hjälpa till på plats med storskalig testning för pågående infektion gällande Covid-19.

Testet kan användas för att se vilka som har aktiv infektion och på så vis minska smittspridningen bland era anställda samt snabbare låta medarbetare återgå till arbetsplatsen. Vi kan även komma ut till er som önskar att testa er personal för antikroppar.

Stöd, rehabilitering och hjälp

När någon i arbetsgruppen drabbas av ohälsa ska det vara enkelt att få stöd, både som medarbetare och chef. Vi kan bistå med hjälp hur man strategiskt arbetsanpassar så att skador förebyggs och hur man fångar upp tidiga tecken på ohälsa hos en medarbetare. Tillsammans med patient och våra erfarna företagsläkare kan vi upprätta olika åtgärder för att undvika sjukskrivning.

Rehabiliteringsutredning

Enligt lagen om allmän försäkring ska arbetsgivaren under vissa omständigheter förse Försäkringskassan med uppgifter till en rehabiliteringsutredning med plan för återgång till arbetet. På Götabergshälsan skräddarsyr vi varje upplägg kring patienten i fråga så att medarbetaren på bästa vis kan återgå i arbete och samtidigt förhindra framtida sjukskrivning längre fram genom en solid åtgärdsplan.

Stress

Stress är helt normalt och en del av livet. På sikt kan dock ett förhöjt påslag skada kroppen, ofta med lång rehabiliteringsperiod som direkt konsekvens för den drabbade personen. En indirekt konsekvens blir också ett eventuellt produktionsbortfall för företaget. Därför är det extra viktigt med vila och återhämtning om du känner dig stressad. Vi kan hjälpa till att kartlägga det som den anställde upplever som problematiskt i sin arbetssituation samt lämna förslag om hur man förebygger och hanterar detta på bästa sätt.

Missbruksproblem

Missbruksproblem av olika slag finns i arbetslivet men blir här ett riskbruk då det kan innebära en hälsofara både för den anställde och dennes kollegor. Givetvis kan det också orsaka produktionsbortfall. Förutom att behandla den anställdes missbruk kan vi bistå med policy och riktlinjer för hur det kan hanteras på arbetsplatsen.

Krisstöd

Vid uppslitande och traumatiska händelser som vid hot och våldssituationer, mobbing eller svåra olyckor kan vi bistå med krisstöd i olika former.

Kostnadseffektiv företagshälsovård

Sjukfrånvaro är både dyrt och tråkigt. Att ta hand om sin personal är kanske det mest sunda och lönsamma en företagare kan göra. En hälsosam, frisk och glad personal bidrar till ett starkare företag och en bättre arbetsmiljö. Här arbetar vi både i nutid med patienter men har även förebyggande åtgärder för varje behandlingsområde. Var rädd om din personal!

Distanskontakt & hembesök

För att undvika onödigt resande erbjuder vi även våra tjänster genom telefon- eller digitala videosamtal samt hembesök som alternativ till läkarbesöket.

Betalning

Sker mot faktura i efterskott med betalningsvillkor 30 dagar netto alternativt kortbetalning.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Aktuellt på Götabergshälsan

Hälsokontroll i Göteborg

Hälsokontroll

Vi har fem olika hälsoundersökningar; Fysik, Extra, Liten, Sköldkörteln och Fetma/ Övervikt. Det vara en god idé att genomföra en hälsokontroll regelbundet. Genom att skapa en förståelse för din kropp kan du också lära dig hur du kan hjälpa kroppen att må så bra som möjligt.

Läs mer om hälsokontroll

2024

Götabergshälsan har nu öppnat sina dörrar i Kungsbacka och välkomnar dig med samma personliga service och trevliga bemötande som alltid. Vi är glada att kunna erbjuda våra tjänster i denna vackra stad och ser fram emot att få vara en del av gemenskapen. Oavsett om du behöver hälsokontroller, företagshälsovård eller rådgivning är vi här för att möta dina behov med ett personligt engagemang. Välkommen till Götabergshälsan, där din hälsa och välbefinnande står i fokus.

2022

Stort tack till alla våra underbara patienter som väljer att komma till vår klinik. Vi är priviligierade. Utan er vore verksamheten vi byggt upp ingenting och vi hoppas ni patienter känt er väl omhändertagna hos teamet på Götabergshälsan. 2022 satsar vi ytterligare på effektivare vård i våra lokaler, vård på plats ute hos uppdragsgivare, uppföljning, vårdstatus och ett genuint intresse för din hälsa samt välmående. Vi anser att friska och välmående människor bidrar till ett bättre samhälle. Vill du boka en tid hos oss gör du det enklast → här.

Sjöfartsintyg

Vi utfärdar både danska och svenska sjöfartsintyg men även för Starcrusier och liknande amerikanska bolag. Kostnad för sjöfartsintyg för är 1000kr i okomplicerade fall.

Läs mer om sjöfartsintyg