Företagshälsovård

En trevlig mindre klinik. Vi vill lära känna ditt företag och din personal för att kunna skräddarsy upplägget efter just ditt företags behov.

Vår målsättning är att fånga upp tidiga signaler på arbetsrelaterad ohälsa för att kunna erbjuda förebyggande insatser och vi hjälper dig hela vägen genom rehabiliteringsprocessen då ohälsa väl uppstått.

Som ett led i såväl det förebyggande som det åtgärdande arbetet erbjuds stöd till arbetsgivare och HR-personal i form av riktade insatser och utbildningar.

För att göra det så enkelt som möjligt för våra företagskunder att få snabb och smidig hjälp erbjuder vi såväl fysiska besök som digitala möten med läkare, sjuksköterska. Våra hälsokontroller och lagstadgade undersökningar utförs antingen i våra lokaler på Götabergsgatan eller ute på företaget.

Vad kan vi erbjuda ditt företag?

 Ingen anslutningsavgift samt en mycket bra prisbild om vi jämför med våra konkurrenter. Vid akuta problem garanterar vi ett snabbt och personligt omhändertagande! Vi erbjuder liten eller stor hälsoundersökning för företagets personal.

Läkarundersökning:

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på läkarundersökning vid arbete i vissa miljöer eller vid vissa arbetsuppgifter. Dvs lagstadgade hälsoundersökningar.

Vid risk för sjukskrivning gör vi en prognos för arbetsförmågan för att se om det går att återställa eller förbättra den anställdes arbetsförmåga och hälsa. Effektiva åtgärder kan sedan planeras tillsammans med företaget och den anställde.

Arbetsanpassning och rehabilitering:

Vi kan bistå med hjälp hur man strategiskt arbetsanpassar så att skador förebyggs och hur man fångar upp tidiga tecken på ohälsa hos en medarbetare. Vi hjälper även till så att kontakten med sjukskriven personal sköts på ett korrekt sätt

Rehabiliteringsutredning:

Enligt lagen om allmän försäkring ska arbetsgivaren under vissa omständigheter förse Försäkringskassan med uppgifter till en rehabiliteringsutredning med plan för återgång till arbetet. På Götabergshälsan skräddarsyr vi varje upplägg.

Stress:

Vi kan kartlägga det som den anställde upplever som stressfyllt i sin arbetssituation samt lämna förslag om hur man förebygger och hanterar detta på bästa sätt.

Missbruksproblem:

Missbruksproblem av olika slag finns i arbetslivet men blir här en riskbruk då det kan innebära en hälsofara både för den anställde och dennes arbetskamrater. Givetvis kan det också orsaka produktionsbortfall. Förutom att behandla den anställdes missbruk kan vi bistå med policy och riktlinjer för hur det kan hanteras på arbetsplatsen.

Krisstöd:

Vid uppslitande och traumatiska händelser som vid hot och våldssituationer, mobbing eller svåra olyckor kan vi bistå med krisstöd i olika former.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser

Vi är en privat mottagning och har inte något avtal med landstinget. Det innebär att ett besök betalas till fullt pris och inte ingår i högkostnadsskyddet.
Läkarbesök 

700 kr
Telefontid
200 kr
Videosamtal
300 kr

Observera att kostnad för provtagning tillkommer. 

Tjänster

EKG

500 kr
Spirometri
1500 kr
Covid-19 Antikroppstest
500 kr
Covid-19 PCR-test inkl. intyg
1800 kr

Vaccinationer

Influensa
300 kr
TBE
350 kr

Allergiutredningar

Pricktest
500kr/st

(pollen, kvalster, hund, katt)

Immuno CAP
1000kr/tot

(mögel, kvalster, pollen, pälsdjur, kackerlacka)

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökning Liten 

1200 kr
Hälsoundersökning Stor

2300 kr

Tillval

Covid-19 Antikroppstest
300 kr
Covid-19 PCR-test
1800 kr

Medicinska intyg

Körkortsintyg
1000 kr
Förstadagsintyg
400 kr
Hälsointyg
1000 kr
Adoptionsintyg
1000 kr
Liv- & pension-försäkringsintyg
1000 kr
Internationella jobb- & reseintyg
1000 kr
Covid-19 intyg
1000 kr

Lagstadgade hälsoundersökningar samt intyg kontakta oss för mer info.

ASTMA & ALLERGI

IDROTTSMEDICIN

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

ALLMÄNMEDICIN

HÄLSOUNDERSÖKNING

ORTOPEDMEDICIN

RYGGSPECIALIST

FÖRELÄSNINGAR

HJÄRT- KÄRLSJUKDOM

VACCINATIONER

Hitta till oss

GÖTABERGSHÄLSAN
Specialistläkarmottagning

Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg

Öppettider

Vardagar: 08:00-17:00
(Övriga tider: enl. ö.k.)

Hitta till oss

GÖTABERGSHÄLSAN
Specialistläkarmottagning

Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg

Öppettider

Vardagar: 08:00-17:00
(Övriga tider: enl. ö.k.)