Företagshälsovård

En trevlig mindre klinik. Vi vill lära känna ditt företag och din personal för att kunna skräddarsy upplägget efter just ditt företags behov.

Vår målsättning är att fånga upp tidiga signaler på arbetsrelaterad ohälsa för att kunna erbjuda förebyggande insatser och vi hjälper dig hela vägen genom rehabiliteringsprocessen då ohälsa väl uppstått.

Som ett led i såväl det förebyggande som det åtgärdande arbetet erbjuds stöd till arbetsgivare och HR-personal i form av riktade insatser och utbildningar.

För att göra det så enkelt som möjligt för våra företagskunder att få snabb och smidig hjälp erbjuder vi såväl fysiska besök som digitala möten med läkare, sjuksköterska. Våra hälsokontroller och lagstadgade undersökningar utförs antingen i våra lokaler på Götabergsgatan eller ute på företaget.

Vad kan vi erbjuda ditt företag?

 Ingen anslutningsavgift samt en mycket bra prisbild om vi jämför med våra konkurrenter. Vid akuta problem garanterar vi ett snabbt och personligt omhändertagande! Vi erbjuder liten eller stor hälsoundersökning för företagets personal.

Läkarundersökning:

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på läkarundersökning vid arbete i vissa miljöer eller vid vissa arbetsuppgifter. Dvs lagstadgade hälsoundersökningar.

Vid risk för sjukskrivning gör vi en prognos för arbetsförmågan för att se om det går att återställa eller förbättra den anställdes arbetsförmåga och hälsa. Effektiva åtgärder kan sedan planeras tillsammans med företaget och den anställde.

Arbetsanpassning och rehabilitering:

Vi kan bistå med hjälp hur man strategiskt arbetsanpassar så att skador förebyggs och hur man fångar upp tidiga tecken på ohälsa hos en medarbetare. Vi hjälper även till så att kontakten med sjukskriven personal sköts på ett korrekt sätt

Rehabiliteringsutredning:

Enligt lagen om allmän försäkring ska arbetsgivaren under vissa omständigheter förse Försäkringskassan med uppgifter till en rehabiliteringsutredning med plan för återgång till arbetet. På Götabergshälsan skräddarsyr vi varje upplägg.

Stress:

Vi kan kartlägga det som den anställde upplever som stressfyllt i sin arbetssituation samt lämna förslag om hur man förebygger och hanterar detta på bästa sätt.

Missbruksproblem:

Missbruksproblem av olika slag finns i arbetslivet men blir här en riskbruk då det kan innebära en hälsofara både för den anställde och dennes arbetskamrater. Givetvis kan det också orsaka produktionsbortfall. Förutom att behandla den anställdes missbruk kan vi bistå med policy och riktlinjer för hur det kan hanteras på arbetsplatsen.

Krisstöd:

Vid uppslitande och traumatiska händelser som vid hot och våldssituationer, mobbing eller svåra olyckor kan vi bistå med krisstöd i olika former.

Våra Specialiteter

ASTMA & ALLERGI

IDROTTSMEDICIN

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

ALLMÄNMEDICIN

HÄLSOUNDERSÖKNING

FETMA/OBESITAS

HJÄRT- KÄRLSJUKDOM

VACCINATIONER

Hitta till oss

GÖTABERGSHÄLSAN
Specialistläkarmottagning

Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg

Öppettider

Vardagar: 07:00-17:00
Lördagar: 08:00-12:00
Söndagar: 08:00-10:00

Hitta till oss

GÖTABERGSHÄLSAN
Specialistläkarmottagning

Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg

Öppettider

Vardagar: 08:00-17:00
(Övriga tider: enl. ö.k.)