Hälsokontroll i Göteborg

Hjärt och kärlsjukdom

Vi erbjuder hälsokontroll/hälsoundersökning och färdiga blodprovspaket

Både för privatpersoner och företag. Är det något särskilt ni önskar att kolla upp kan detta ordnas. All provtagning sker på plats.

Så mycket som 85-90 % av alla som gör en hälsokontroll har ett eller flera avvikande värden. Ofta kanske man känner på sig att något är fel, men man vet inte riktigt vad. Din livsstil har en direkt påverkan på hur du mår på insidan och genom att skapa en förståelse för din kropp kan du också lära dig hur du kan hjälpa kroppen att må så bra som möjligt.

Vilka typer av hälsokontroller finns hos oss?

Vi har fem olika blodprovspaket; Liten, Fysik, Stor, Fetma/ Övervikt och Sköldkörteln. Är det något särskilt ni önskar att kolla upp kan detta ordnas. All provtagning sker på plats.

Hälsokontroll Stor 

Denna hälsokontrollen grundar sig i två besök hos oss, vid första besöket tas blodprover och efter cirka en vecka träffar du en specialistläkare. Vid denna kontrollen lägger vi även fokus på hjärta genom EKG och blodtryck samt lungfunktion. Det här är vår mest omfattande hälsokontroll.

Blodprover:
Levervärden: ASAT, ALAT
Njurvärde: Kreatinin
Elektrolyter: Natrium, Kalium, Calcium
Blodfetter: Kolesterol, Triglycerider, LDL, HDL
Prostatavärde: PSA (män över 40 år)
Sköldkörtelvärde: TSH
Blodbild: Hb, HbA1c LPK, TPK, Sänka
Urinprov
Vitaminer och mineraler: Vitamin D, Homocystein, Magnesium, Zink, Järn, Ferritin, Transferritin
F-hb
Homocysteinnivå

Övrigt:
Blodtryck, puls
Screening för KOL utförs med PEF
Vikt Längd för uträkning av BMI, kroppsvolym; medicinsk över/undervikt
Vilo-EKG

Tillval:
Spirometri
Syntest
Hörseltest

Läkarundersökning/ Resultat:
Av specialistläkare inom allmänmedicin, allmän fysisk undersökning med inslag av råd om kost, motion etc. med hänsyn taget till lab-prover och övriga testresultat.

 Hälsokontroll Fysik 

Riktar sig till dig som är fysiskt aktiv och vill ha en helhetsbild över din kropp och hälsa.
Genom blodprover kan du skapa dig en förståelse för hur du mår på insidan och vad du själv kan göra för att påverka din livskvalitet. Vårt mål är att ge dig en ökad förståelse ihop med de verktyg, exempelvis genom kost, som kan reglera dina värden.

Blodprover:
Levervärden: ASAT, ALAT,
Njurvärde: Kreatinin
Elektrolyter: Natrium, Kalium, Calcium
Blodfetter: Kolesterol, Triglycerider, LDL, HDL
Blodbild: Hb, HbA1c, LPK, TPK, Sänka
Vitaminer och mineraler: Vitamin D, Magnesium, Zink, Järn, Ferritin
Homocysteinnivå
Transferritin

Övrigt:
Blodtryck, puls

Vikt Längd för uträkning av BMI, kroppsvolym; medicinsk över/undervikt

Tillval:
Blodtryck
EKG
Testosteron
PSA
TSH

Resultat:
Återkopplas genom telefonsamtal  med läkaren samt mail/ brev.

Hälsokontroll Liten 

Detta är vår minsta hälsokontroll, för dig som vill göra en enkel kontroll. Vi testar ditt kolesterol, ditt blodsocker samt ditt blodvärde. Utöver detta lämnas också ett urinprov för att se socker, protein och infektion. För denna kontrollen behövs endast ett besök och du behöver inte vara fastande inför det.
Utöver detta testar vi även PSA värdet på män samt TSH på kvinnor.

Blodprov:
Blodfetter: Kolesterol, Triglycerider, LDL, HDL
Blodbild: Hb, Sänka
Blodsocker: HbA1c
Urinprov
TSH/PSA

Övrigt:
Vikt, Längd för uträkning av BMI

Tillval:
Järn: Järn, ferritin, transferritin
Blodtryck

Resultat:
Resultat ges i form av mail/ brev där provsvar med labbrapport skickas. Vid avvikande värden kommer en kommentar från läkaren.

Hälsokontroll Sköldkörtel / Hypotyreos

Över 450 000 svenskar är diagnostiserade med en rubbning i sköldkörteln. Några vanliga symtom när man har en underaktiv sköldkörtel (hypotyreos) inkluderar:
– Trötthet
– Viktökning
– Koncentrationssvårigheter
Hälsokontrollen grundar sig i två besök hos oss, ett för provtagning och ett för uppföljning hos läkare.

Blodprover:
TSH, T3, T4, B12, ferritin, järn, blodstatus.

Övrigt:
Blodtryck
Vikt, Längd för uträkning av BMI

Läkarundersökning/ Resultat:
Av specialistläkare inom allmänmedicin, allmän fysisk undersökning med hänsyn taget till lab-prover och övriga testresultat.

Aktuellt på Götabergshälsan

Hälsokontroll i Göteborg

Hälsokontroll

Vi har fem olika hälsoundersökningar; Fysik, Extra, Liten, Sköldkörteln och Fetma/ Övervikt. Det vara en god idé att genomföra en hälsokontroll regelbundet. Genom att skapa en förståelse för din kropp kan du också lära dig hur du kan hjälpa kroppen att må så bra som möjligt.

Läs mer om hälsokontroll

2022

Stort tack till alla våra underbara patienter som väljer att komma till vår klinik. Vi är priviligierade. Utan er vore verksamheten vi byggt upp ingenting och vi hoppas ni patienter känt er väl omhändertagna hos teamet på Götabergshälsan. 2022 satsar vi ytterligare på effektivare vård i våra lokaler, vård på plats ute hos uppdragsgivare, uppföljning, vårdstatus och ett genuint intresse för din hälsa samt välmående. Vi anser att friska och välmående människor bidrar till ett bättre samhälle. Vill du boka en tid hos oss gör du det enklast → här.

Sjöfartsintyg

Vi utfärdar både danska och svenska sjöfartsintyg men även för Starcrusier och liknande amerikanska bolag. Kostnad för sjöfartsintyg för är 1000kr i okomplicerade fall.

Läs mer om sjöfartsintyg