Hälsoundersökning

Vi genomför hälsoundersökningar för dig som privatperson eller för ditt företag.

En hälsoundersökning hos Götabergshälsan vänder sig till dig som vill ha en medicinsk kontroll av status och riskfaktorer för våra vanliga folksjukdomar.

Inför besöket hos oss fyller du i en hälsoprofil. Hälsoundersökningen omfattar sedan två besök. Först provtagning och tester, och en vecka senare ett besök hos läkare för uppföljning av värden och en allmän läkarundersökning. Vid läkarbesöket har vi ett hälsosamtal där vi utgår från provsvaren, och diskuterar vad du som patient kan göra för att förbättra din hälsa.

 

Hälsoundersökningen innefattar:


Hälsoundesökning Liten:

 • Allmän screening av din hälsa för att identifiera eventuella riskfaktorer.


  Följande prover tas innan läkarbesöket:

 • Blodstatus där man tittar på blodvärde, dvs Hb, vita blodkroppar och trombocyter.
 • Hbalc, där man ser hur ditt blodsocker legat i snitt sedan 3 månader tillbaka.
 • Blodfetter: Kolesterol, LDL, HDL och triglycerider.
 • SR-sänka som visar om det finns någon inflammatorisk process eller infektion i kroppen.
 • TSH, ett prov som visar hur sköldkörteln mår.
 • PSA-prov för att upptäcka prostatacancer hos män från 50år och uppåt.
Vid läkarbesöket görs en allmän undersökning inkluderande längd, vikt, midjemått och blodtryck. Samtliga blodprover gås igenom.

 

Hälsoundersökning Stor:

 • Hälsoundersökning för dig över 40 år.
 • Genomgång av tidigare och nuvarande sjukdomar samt eventuella mediciner.


  Hälsodeklaration
  ifylles innan läkarbesöket.

  Följande prover tas innan läkarbesöket:

 • Blodstatus där man tittar på blodvärde, dvs Hb, vita blodkroppar och trombocyter.
 • Hbalc, där man ser hur ditt blodsocker legat i snitt sedan 3 månader tillbaka.
 • Blodfetter: Kolesterol, LDL, HDL och triglycerider.
 • SR-sänka som visar om det finns någon inflammatorisk process eller infektion i kroppen.
 • TSH, ett prov som visar hur sköldkörteln mår.
 • PSA-prov för att upptäcka prostatacancer hos män från 50 år och uppåt.

   

  Följande prover tillkommer på Hälsoundersökning Stor.

 • Njurprov: Kreatinin och blodsalter-natrium, kalium och calcium.
 • Homocystein: Som ligger högt vid bland annat B12 och folsyrabrist.
 • Vitamin D.
 • Leverprov.

Vid läkarbesöket görs en allmän undersökning inkluderande längd, vikt, midjemått och blodtryck. 

PEF-lungfunktion och EKG-hjärta tillkommer jämfört med Liten Hälsoundersökning. Samtliga blodprover gås igenom.


Tillval
: PCR-test samt antikroppstest för Covid-19

PCR-test: tas för att identifiera om en person har eventuell pågående Covid-19 infektion vid provtillfället. Ett positivt svar visar på en infektion och smittsamhet, då bör man isolera sig i minst en vecka samt till dess att man varit feberfri under två dygn. I samband med provtagning kan intyg erhållas både på engelska och svenska signerat av medicinskt ansvarig.

Antikroppstest: (lgG Covid-19 test) är ett blodprov som visar på om en person genomgått Covid-19 infektion och således utvecklat antikroppar. Ett positivt svar tyder på genomgången infektion och således viss immunitet. 

Våra Specialiteter

ASTMA & ALLERGI

IDROTTSMEDICIN

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

ALLMÄNMEDICIN

HÄLSOUNDERSÖKNING

FETMA/OBESITAS

HJÄRT- KÄRLSJUKDOM

VACCINATIONER

Hitta till oss

GÖTABERGSHÄLSAN
Specialistläkarmottagning

Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg

Öppettider

Vardagar: 07:00-17:00
Lördagar: 08:00-12:00
Söndagar: 08:00-10:00

Hitta till oss

GÖTABERGSHÄLSAN
Specialistläkarmottagning

Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg

Öppettider

Vardagar: 08:00-17:00
(Övriga tider: enl. ö.k.)